Közösképviselet

 1. Minden tárgyévet követően elkészítjük a társasház éves pénzügyi beszámolóját és megtartjuk az ezt tárgyaló közgyűléseket.

 2. A közgyűlés határozatait előkészítjük és végrehajtjuk, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek.

 3. Minden szükséges intézkedést megteszünk az épület fenntartásának biztosítása érdekében. Rendszeres ellenőrzésekkel biztosítjuk a társasház állapotának megőrzését.
 1. Közöljük és beszedjük a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét és a szolgáltatások díját, valamint érvényesítjük a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. / és, vagy / Rendszeresen ellenőrizzük a közös költség tartozásokat. / és, vagy / A törvényben meghatározott eszközökkel fellépünk a közösköltség-hátralékok ellen.
 1. A közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenységet is elvégezzük.
  Az ingatlan jellemzőinek ismeretében – gazdasági elemzés alapján – tervajánlatot készítűnk az ingatlan fenntartására vonatkozóan, a megbízóval kötött szerződésben foglaltak szerint ellátjuk az üzemeltetési és a karbantartási feladatokat, valamint irányítva és ellenőrizve a tervezett felújításokat.
 1. Figyelemmel kísérjük és – igény szerint – megírjuk a társasház számára elérhető pályázatokat.

 2. Megőrizzük az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat egy példányát.
 1. Közüzemi szolgálatatókkal a kapcsolatot tartva rendszeresen tájékoztatást szolgáltatunk a lakó közösség részére. Nyilvántartást vezetünk a közüzemi számlákról, elvégezzük az ezzel járó adminisztratív feladatokat.
 1. Közösképviselőként a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást vezetünk. Közgyűlési Határozatok Könyvét évenkénti bontásban.
 1. Közösképviselőként a számviteli szabályok szerint évenként költségvetési javaslatot készítünk, amely tartalmazza:
  • a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként,
  • a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint
  • a közös költséghez való hozzájárulás összegét – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével – a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.