Jogi szolgáltatások, képviselet és tanácsadás

Komplex jogi szolgáltatásokat nyújtunk a társasház és lakói számára.  Minden, ami az épülettel kapcsolatos szerződések elkészítését, ellenőrzését és ügyvédi ellenjegyzését biztosítjuk. A bérleti szerződésektől egészen a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és ellenjegyzéséig.

Egyéni igényeket is készen fogadunk és azokat egyeztetést követően jogászaink vállaják a képviselet. Tanácsadást és jogi felvilágosítást minden esetben díjmentesen nyújtunk.

 Bírósági peres képviseletet, Végrehajtási eljárásokban való teljes körű jogi képviseletet ellátunk.

 

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról –  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300078.tv

2003. évi CXXXIII. törvény | A társasházakról szóló törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A0300133.TV&targetdate=&printTitle=2003.+%C3%A9vi+CXXXIII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről – 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvrőlhttps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200100.TV

1994. évi LIII. törvény
a bírósági végrehajtásról – https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99400053.TV#lbj0id4d25