Gondnoki szolgáltatások

Egykézben komplex megoldás. Általanálos karban tartási feladatokat ellátjuk, amelyek az épület állagmegóvása érdekét szolgálja. Szeméttárolók mozgatásától az idényszerű feladatok elvégzésig. A házirendben foglaltak a betartását szolgálja és megelőző tevékenységet folytat a veszélyforrások kizárása érdekében. A zárak és a higiéniai ellenőrzéseken túl a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások ellenőzése és betartatásáig.